Fotovoltaiske celler, med andre ord solcellepaneler i minihus!

Sol er en enorm kilde til fonybar og ubegrenset energi du kan utnytte i ditt minihus. Fotovoltaiske celler (kalt også solcellepaneler) brukes til å gjøre solenergi om til elektrisitet. Hvordan virker egentlig solcellene ? Er det lønnsomt å installere dem i våre hjem?

 

Hva er og hvordan virker fotovoltaiske celler?

 

Fotovoltaiske celler er halvleder-silisiumplater. I platenes indre finnes det et elektromagnetisk felt ( med andre ord potensialbarriere). Sollys som treffer en solcelle frigjør elektroner fra halvledere. Slik oppstår par av partikler med motsatt elektrisk ladning. På grunn av virkning av det elektromagnetiske feltet splittes ladningene, dette fører til dannelse av elektrisk spenning som vi kan bruke til oppkobling av all elektriske utstyr.

Det er verdt å huske at fotovoltaiske paneler som er produsert i dag, virker  gjennom hele dagen, fra daggry til skumring. Når det er overskyet fanger solcellene spredt solstråling. Dette betyr at de fungerer uansett værforhold.

 

 

Fotovoltaiske cellesystemer

Selve fotovoltaiske cellene klarer ikke å gjøre solenergi om til elektrisk energi. For at solcellene skal virke, trenger vi å ha et helhetlig integrert system.

 

På markedet finnes det to systemtyper:

 

  • Off grid (et lukket system)- systemet er lukket, energi blir overført til et batteri, eller direkte til elektriske utstyr.
  • On grid (et åpent system)- denne type solkraftverk har ikke batterier. Overskuddet av energien lagres ikke, det overføres til et offentlig nett.

 

Begge systemer kan kobles direkte til elektrisk utstyr eller gjennom en vekselretter, som omformer likestrøm til vekselstrøm. De mest teknologisk moderne solkraftverkene er utrustet med effektive batterier og aktivatorer. En aktivator kobler forsyning fra solkraft om til energi fra offentlig nettverk (i tilfellet batteriet er tomt). Dette er en ganske effektiv og praktisk løsning som gjør det å bruke fotovoltaisk anlegg enda mer komfortabelt.

 

 

 

De mest viktigste parametrene av fotovoltaiske cellene:

 

Før vi skal kjøpe solceller, er det viktig å bli kjent med deres tekniske spesifikasjoner. Noen tekniske parametre kan være beskrevet på en uforståelig måte, men for en gjennomsnitlig bruker er det nok å bli kjent med grunnleggende informasjon. Det er godt å ta hensyn til følgende spesifikasjon:

 

Effekttoleranse-en egenskap som vil si at du faktisk får den minste effekten under bestemte forhold. Verdien bør være fra 0 % opptil 5 %.

 

Maksimal effekt- en egenskap som sier om den høyeste effekten fotovoltaiske cellene kan oppnå under optimale værforhold. Husk at den maksimale effekten vil ta av jo lengre cellene er i drift.

 

Maksimal systemspenning- en egenskap som sier om den høyeste spenningen solcellepaneler koblet til systemet kan jobbe i. Den høyeste spenningsverdien ligger på mellom 600 og 1000 V.

 

Arbeidssyklus- sier om forhold mellom den virkelige energien vi får fra cellene og deres effekt oppnådd ved maksimal intensitet og spenning. Egenskapen måles i prosent og den bør ikke ligge under 70%.

 

Arbeidstemperatur-det er en spesielt viktig parameter. Husk at solceller er utsatt for skiftende vær, derfor arbeidstemperaturen bør ligge i skalaen fra -45oC til + 90oC. 

 

Vekt-en parameter vi spesielt bør legge merke til under installasjonsarbeidet. Det er viktig å beregne den maksimale belastningen av taket vårt. Som regel veier en enkel panel med standardmål inntil 30 kg.

 

Mål- kan være avgjørende for installasjonskostander. Størrelse på standardmodul er 30 cm x45 cm.

 

Det fotovoltaiske anlegget vil brukes over lengre periode, derfor er et riktig valg av modulene avgjørende for en pålitelig, effektiv og kostnadsfri energiforsyning.

 

 

 

 

Vi bruker cookies for å optimalisere din brukeropplevelse. Ved å gå videre aksepterer du bruk av cookies. Les mer om informasjonskapsler her