Personvern

PERSONVERN

I. Generelle bestemmelser
II. Formål og omfang av datainnsamling
III. Grunnlag for databehandling
IV. Rett til kontroll, tilgang til sine personopplysninger og korrigering av dem
V. Informasjonskapsler („Cookies")
VI. Sluttbestemmelser

 

I. GENERELLE BESTEMMELSER
1. Administratoren av personopplysninger som samles inn gjennom nettstedet www mariostinyhouses.com er Mario’s Tiny Houses AS, med virksomhetens adresse og postadresse: 2100 Skarnes, Sandervegen 49, Organisasjonsnummer: 917 893 756, e-post adresse (e-mail): info@mariostinyhouses.com, videre kalt "Administratoren".
2. Brukerens personopplysninger behandles i henhold til lov om personvern fra 29. august 1997 (Dz. U. Nr 133, pos. 883 med endringer) og lov om elektroniske tjenester fra 18. juli 2002 (Dz. U. Nr 144, pos. 1204 med endringer).
3. Administratoren sørger for å ivareta interessene til de personer, hvis personopplysninger samles av ham. Spesielt sikrer administratoren at de samlede dataene er:
a) behandlet i henhold til lov,
b) samlet kun til angitte, lovlige formål og at de ikke blir brukt til andre formål enn de som er i samsvar med disse,
c) aktuelle og tilstrekkelige i henhold til de formål som de er samlet inn til og at de lagres i en form som sikrer at identifisering av registrerte personer ikke kan gjøres utover den perioden som er nødvendig for å oppnå formålet de er innsamlet til.

 

II. FORMÅL OG OMFANG AV DATAINNSAMLING
1. Personopplysninger som samles av Administratoren brukes til å kontakte brukeren og til øvrige aktiviteter knyttet til brukerens aktivitet på nettstedet mariostinyhouses.com
2. Administratoren behandler følgende personopplysninger om brukerne:
a) fornavn og etternavn,
b) adresse (gate og husnummer/leilighetsnummer, postnummer, sted),
c) e-post adresse.
3. Administratoren kan behandle følgende data som beskriver kundens bruk av de elektroniske tjenester som tilbys (driftsdata):

a) Indikatorer som identifiserer opphør (slutten) av telenettet eller teledata systemet som er benyttet av brukeren,
b) opplysninger om brukeren sin bruk av de tjenestene som tilbys elektronisk fra innlogging til avslutning og hvor mye tjenesten benyttes av brukeren.
c) opplysninger om hvordan de elektroniske tjenestene blir benyttet av brukeren

 

III. GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING
1. Bruk av nettstedet og inngåelse av avtaler om elektroniske tjenester gjennom nettstedet som innebærer behov for å oppgi personopplysninger er helt frivillig.
2. I henhold til art. 23 i lov om personvern fra 29. august 1997 (Dz. U. Nr 133, pos. 883 med endringer) er behandling av data tilgjengelig bl.a. når:
a) den registrerte person gir samtykke til dette, med mindre det gjelder sletting av data.
b) det er nødvendig for å utføre kontrakten, hvor den registrerte person er en av partene eller når det nødvendig for å iverksette tiltak før inngåelse av kontrakten på anmodning fra den registrerte person.
3. Administratorens behandling av personopplysninger skjer alltid innenfor tillatelsen for behandlig av dem som vist i pkt. 2. Databehandling vil være knyttet til oppfyllelsen av avtalen eller situasjonen, når det er nødvendig for å iverksette tiltak før inngåelse av kontrakten på anmodning fra den registrerte person. (pkt. 2 bok. b).


IV. RETT TIL KONTROLL, TILGANG TIL SINE PERSONOPPLYSNINGER OG KORRIGERING AV DEM
1. Brukeren har rett til å få tilgang til sine personopplysninger og til å korrigere dem.
Hver person har rett til å kontrollere behandling av sine data som finnes i Administratorens datasett, spesielt gjelder dette rett til å suplere, oppdatere og korrigere personopplysninger, midlertidlig eller fast suspensjon av deres behandling eller fjerning, hvis de er ufullstendige, utdatert, uriktige eller samlet i strid med lov eller ikke lenger nødvendige for formålet som de ble samlet til.
2. For å utøve rettigheter som er nevnt i pkt. 1 og 2 kan en passende melding sendes til e-post: info@mariostinyhouses.com


V. INFORMASJONSKAPSLER ("COOKIES")
1. Dette nettstedet bruker informasjonskapsler („cookies”). Mangel på endring i nettleserinnstillingene på denne nettsiden er ensbetydende med å samtykke til bruken.
2. Installasjon av informasjonskapsler er nødvendig for en riktig levering av tjenester på nettstedet. Informasjonskapsler leverer informasjon som er nødvendig for riktig funksjon av nettstedet, spesielt til de aktivitetene som krever autorisering.
3. På nettstedet brukes tre typer av informasjonskapsler: „sesjonsavhengige”, „faste” og „analytiske”.
a) „Sesjonsavhengige” informasjonskapsler er midlertidige filer som oppbevares i brukerens terminalutstyr når man forlater nettstedet.
b) „Faste” informasjonskapsler oppbevares på brukerens terminalutstyr for en viss tid som er bestemt i „cookies” parametrene eller til brukeren sletter dem.
c) „Analytiske” informasjonskapsler muliggjør en bedre forståelse av hvordan brukeren tar i bruk innholdet på nettstedet, slik at man kan medvirke til å arrangere dets layout på en bedre måte. “Analytiske” „cookies” samler informasjon om hvordan brukerne bruker nettstedet, om type nettsted som brukeren ble omdirigert fra, samt antall av besøk og tidspunktet for besøket på nettstedet. Informasjonskapslene registrerer ikke konkrete personopplysninger, men brukes til å utvikle statistikk over bruk av nettstedet. Brukeren har rett til å bestemme bruken av „cookies” til datamaskinen gjennom sitt tidligere valg i vinduet i nettleseren. Detaljert informasjon om muligheter og metoder for bruk av "cookies" er tilgjengelig i programvareinnstillingene (i nettleseren).

 

VI. SLUTTBESTEMMELSER
1. Administratoren bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre vern av personopplysninger på en hensiktsmessig måte, sett opp mot risikoen og kategorien til de beskyttede data. Administratoren beskytter dataene spesielt mot uautorisert avsløring, overtakelse av en uberettiget person, håndtering av dataene som innebærer overtredelse av nåværende lov, samt endring, tap, skade eller ødeleggelse.
2. Administratoren skal sørge for nødvendige tekniske tiltak for å hindre oppkjøp og modifisering av personlige data som overføres elektronisk av uvedkommende personer.
3. I tilfeller som ikke omfattes av retningslinjer i dette Personvernet, brukes aktuelle forskrifter i polsk lov.

Karriere i MTH
Vi er på jakt etter salgsagenter fra hele Norge!

Kontaktskjema

Vi hjelper deg gjerne med veiledning, råd og gir innspill til hvordan du kan oppfylle drømmen om et minihus på hjul. Ta gjerne kontakt:

MARIO’S TINY HOUSES AS
+47 40 12 55 00
Visningshus:
Spør etter produkt: Personvern
Vi bruker cookies for å optimalisere din brukeropplevelse. Ved å gå videre aksepterer du bruk av cookies. Les mer om informasjonskapsler her