TH laget av resirkulerte materialer? – Resirkulering i verden nå til dags!

TH laget av resirkulerte materialer? – Resirkulering i verden nå til dags!

Nå til dags snakker man mye om økologi og om at det er nødvendig med avfallsgjenvinning. Kildesortering er nå ikke bare en god vane, men rett og slett er det alle borgeres plikt. Men har resirkulerte materialer noen bruksområder i bygg og anlegg? Og er det trygt å bruke de? Hva slags materialer kan brukes på denne måten? La oss se nærmere på noen muligheter rundt det å bygge et minihus av resirkulerte materialer. 

 

 

La oss starte med forklaring på hva resirkulert materiale og resirkulering er!

Det finnes ingen definisjon på hva resirkulert materiale egentlig er. Resirkulert materiale kan kalles materiale fra avfall og produkter som kan brukes om igjen til å produsere nye ting. De resirkuleres, eller «gjenvinnes» med andre ord. Resirkulert materiale kan brukes på nytt til det samme formålet det ble brukt til opprinnelig, eller det kan få et helt nytt bruksområde.   

 

Hus laget av resirkulerte materialer, hva menes egentlig med dette?

Resirkulering og bruk av gjenvunnet materiale har lenge vært et populært tema blant forskere, arkitekter og journalister. Det er stort sett de som vil prøve noe nytt og bygger hus av «avfall» forskjellige steder i verden. Her er det verdt å nevne f.eks. Waste House i Brighton, RECYhouse i nærheten av Brussel, eller hus bygget av firmaet Phoenix Commotion med forskjellige lokasjoner i USA.

 

      

 

Waste House ble laget av 20.000 tannbørster, ca. to tonn med dongeribukser, 4.000 DVD-ekser, 2.000 disketter, 4.000 VHS- kassetter, 2.000 deler av brukte tepper og av 500 sykkelslanger. Materiale ble brukt blant annet til å lage husets konstruksjon, og til varme- og lydisolasjon i huset.

For å bygge RECYhouse brukte man plastavfall og gammelt papir, resirkulert gummi, keramiske platetopper med et gammelt hardt isopor, og resirkulert mineralull. Man brukte også komprimerte flasker laget av PET-plast, deler av brukte klær og kaffefiltre.

Enda større materialvalg finner man i firmaet Phoenix Commotion. Hvert hus som bygges av «avfall», og det finnes mange slike hus laget av dette firmaet, er helt unikt og enestående. Blant materiale som ble brukt kan man finne metallbokser, kork, flasker, brukte t-skjorter, CD- plater, bilskilter, gamle takstein, knuste speil, treets grener, og til og med dyreknokler.

Materialvariasjon er enorm, men samtidig ser man tydelig at hovedpoenget med å bygge hus av resirkulerte materialer er å bruke på nytt materialer som ikke er biologisk nedbrytbare og deres nedbrytningsprosess tar hundrevis av år. Så langt kan de nevnte prosjektene kalles for et spennende innspill som skal bidra til at man utvider kunnskap om materialenes holdbarhet og deres energimarkering, for det er vanskelig å anslå konstruksjonens holdbarhet.

Det er likevel verdt å huske at det som for noen er et eksperiment og et steg videre mot bredere kunnskap om bruk av resirkulert materiale, for andre er noe helt vanlig. Brukt materiale har jo lenge blitt anvendt i meget fattige bystrøk. I byenes slumområder er gamle dekk, brukt treverk eller gamle kluter et grunnleggende byggemateriale.

Det ser sånn ut at hus bygget av resirkulert materiale er fortsatt noe som er ganske ukjent for folk flest, selv om materiale fra oppussing eller riving har nå i lang tid blitt brukt om igjen.

Nå til dags når man bruker tradisjonell byggeteknikk anvender man brukt treverk eller materiale fra rivingsarbeid som gjør veiene mer slitesterke. Samtidig hører man sjeldent om at noen bygger sitt hus av gamle dekk eller av plastflasker.

 

 

Er hus bygget av resirkulert materiale et økologisk hus?

Det er også lurt å svare på spørsmålet om hus bygget av resirkulert materiale virkelig er økologisk? Det ser sånn ut at materiale som hus bygges av ikke er naturlig. Gummi, plastflasker eller metallbokser er jo ikke naturlige materialer. De produseres jo ved bruk av kjemiske stoffer og er ikke biologisk nedbrytbare. Men når man ser på dette slik at de produktene skal brukes på nytt istedenfor å havne på et avfallsdeponi, da kan man godt si at hus laget av resirkulert materiale er et økologisk hus.

Det er også verdt å legge til at etter EUs forskrifter vil innen 2020 så mye som 70% av byggemateriale egne seg til resirkulering. Det kan virke som om det er mye, men det viser seg at 85% av byggemateriale kan brukes om igjen.

 

 

Og hva med resirkulering av trevirke?

En av de mest populære og effektive teknikkene er avhenting og resirkulering av trevirke. Da blir gamle møbler, trepaller, byggemateriale eller materiale fra riving/oppussing, grønt avfall eller forpakninger bli renset og utnyttet. Man kan komme med tusenvis av eksempler, for dette gjelder alle trevarer som regnes som ubrukelige.

 

       Det å gjenvinne en råvare er forholdsvis en enkel prosess som består av noen trinn. Det første man gjør er selvfølgelig å hente trevirkeavfall hos kunden, så fjerner man smuss, tilsetninger og deler som man ikke trenger. Det kommer an på hva slags avfall man henter – er det materiale fra oppussing/riving, så blir det sort sett murpuss, forskjellig type maling, spikre o.l. Ved grønt avfall er det hovedsakelig jord, blader o.l.

      Måten man renser trevirke på kommer an på hvordan produktet skal bearbeides. Man kan bruke hånddrevet utstyr eller profesjonelt utstyr.

 

 

Etter rensing starter man med videre bearbeiding hvor man bearbeider hver enkel bestanddel. Da kan produktet brukes i nye konstruksjoner. Etter behov eller etter produktets art kan produktene deles inn i:

 • fyringsstoff – av treflis lager man trepellets med en bestemt form, og så selges de i poser;
 • sponplater – de brukes i holdbare konstruksjoner, hovedsakelig møbler; de bearbeides på en enkel måte og tåler forholdsvis stor belastning; som oftest bruker man laminering,
 • cellulosemasse – det er råstoff for papirfremstilling – bøker, hefter, poser, posters o.l.,
 • trebaserte produkter, biomasse eller brensel i kraftvarmeverk – økologisk materiale har lav sintring og høy brennverdi.

 

Bygger Mario’s Tiny Houses minihus av resirkulert materiale?

 

 

Mange av dere skriver til oss for å spørre om våre minihus lages av brukt materiale f.eks. tilhengere eller trevirke.

Dessverre det gjør vi ikke! Vi kan ikke ta sjansen og bygge minihus på en tilhenger som vi ikke vet så mye om. Vi vet ikke hvordan den ble brukt tidligere, og hvordan denne ble restaurert. Mario’s Tiny Houses tar fullt ansvar for sine produkter, og derfor har vi ikke mulighet til å lage et minihus av resirkulert materiale.

Likevel er vi miljøbevisste og miljøet og bruk av økologisk materiale meget viktig for oss.

 

Hva gjør vi da for å redusere utslipp av klimagasser?

 • Vi bruker varmeanlegget bare ved veldig lave utetemperaturer
 • Vi bruker muskelkraft der det lar seg gjøre istedenfor å bruke elektrisk utstyr
 • Vi kildesorterer avfallet som kan brukes om igjen
 • Vi kaster ikke malingsbokser og løsemidler o.l. i søpla. Vi leverer sånne produkter til mottak for slikt avfall.       

   

   

  Husk at miljøet rundt oss påvirkes hovedsakelig av oss selv!

 
 

 

Vi bruker cookies for å optimalisere din brukeropplevelse. Ved å gå videre aksepterer du bruk av cookies. Les mer om informasjonskapsler her