Vil minihus produsert i utlandet egne seg for norske forhold? Hva med garanti? Hvordan går man frem ift. toll?

Plutselig ser du en veldig gunstig mulighet – minihus er billigere i andre land!

 

Tenkte du å importere mikrohus? Det er jo ganske enkelt! Men du må ikke glemme å undersøke leverandøren av minihuset ditt litt nærmere. Hvis du tenker: «det er rett og slett lønnsomt, jeg kan kjøpe et minihus uten at det koster meg skjorta!» - les dagens innlegg!

 

Mange av dere kommer nok til å si at prisen spiller en viktig rolle, og at produktet, i dette tilfellet er det minihus, er jo samme som det som produseres i Norge eller i Skandinavia. Men stemmer det virkelig? Har dere sjekket alt? Vil ditt drømmeminihus egne seg for norske klimaforhold? Hva med fraktkostnader og tollavgift?

 

Nedenfor presenterer jeg en del viktige faktorer som dere bør tenke litt over!

 

  1. Fasad

   Ekspertene mener at det beste byggemateriale er skandinavisk tre. Skandinavisk tre har mange unike egenskaper, f.eks. tetthet, holdbarhet, det er   lett å behandle og det beholder sitt fuktighetsnivå (ca. 15-18%), samt formen sin. Riktig impregnering gir beskyttelse mot rust, tre er ikke helsefarlig og er billigere og lettere enn stål.

 

    Alt trevirke er hygroskopisk og påvirkes hele tiden av fuktighetsendringer i omgivelsene. Mens den relative fuktigheten i omgivelsene synker, blir vannet som treet har tatt til seg frigjort til omgivelsene - treet tørker og krymper. Stiger fuktigheten i omgivelsene, tar cellevegger vann til seg - treet blir fuktig og sveller. Mens den relative fuktigheten i treets omgivelser endrer seg ikke over lengre tid, får treet samme fuktighet som lufta i treets omgivelser, dvs. som luftens fuktighet. Da frigjør treet ikke vann til omgivelsene og tar heller ikke vann til seg.

 

Det er ufornuftig å påstå at trevirke produsert utenfor Skandinavia har samme fuktighet og samme egenskaper – at det ikke endrer sin form eller størrelse. Hvis et slikt «tørt» trevirke blir utsatt for andre forhold, f.eks. for altfor fuktig luft, vil treet ta vanndamp til seg og cellevegger fylles da med vann. Treet blir fuktig og følgelig endres treets form og størrelse.

 

  1. Vinduer

                                          vs          

 

Er du klar over at skandinaviske vinduer ikke er like vinduer produsert ellers i Europa?

 

Selv om utseende på skandinaviske vinduer ligner det som er standard, ser man med en gang forskjellen når man åpner vinduet. Den vanligste åpningsløsningen som benyttes i Europa er at vinduet åpnes innover. Løsningen som benyttes på skandinaviske vinduer er derimot toppsving. Vinduene åpnes utover, og den store fordelen er at et åpent vindu ikke tar plass innover. Dermed kan alt oppbevares på vinduskarmen – planter i fargerike potter eller en bunke med yndlingsblader, bare bli der. Vindusglass kan rengjøres og vedlikeholdes på en enkel og trygg måte. Skandinaviske vinduer, avhengig av vindustype, er utstyrt ikke bare med tradisjonelle hengsler, men har også dreiehengsler og ledeskinner, og de kan vendes 180 grader rundt. En spennende egenskap til skandinaviske vinduer er deres tetthet. Grunnet isolasjon rundt vinduskarmer er det slik at økt vindtrykk gjør vinduet tettere, for vindusrammen kommer da nærmere tetningslisten.

 

  1. Elektrisk anlegg

 

    Elektrisk lavspenningsanlegg i husstander er et anlegg med elektrisk utstyr som er koblet sammen ved hjelp av elektriske kobberledninger, og er samkjørt slik at elektrisk energi sendes fra hovedtavle til elektrisk utstyr. Hvert land har sitt eget nettsystem som TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.

 

   IT-nettet er det vanligste nettet i Norge. Det elektriske systemet IT skal gi høy beskyttelse mot elektrisk støt. I IT- systemet er distribusjonstransformatorens nøytralpunkt isolert fra jord med et overspenningsvern, og da er det ingen vei for spenningsstrøm. Til og med hvis det oppstår skader på isolasjonen på elektrisk utstyr, er det ikke mulig å få elektrisk støt. Det kan skje først etter at det blir kortslutning på et annet elektrisk utstyr.

Litt mer konkret:  http://elfagentusiastene.blogspot.com/2015/06/fordelingssystemer.html?m=1

 

  1. Toll; frakt

 

    Tollavgift er ikke den eneste kostnaden ved frakt av minihuset fra utlandet. Man må også betale merverdiavgift i gjeldende land (varen er mva-pliktig).    Nedenfor følger lenken til kalkulator for avgift ved import av bil til Norge:

 

https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/importere/regn-ut/

 

   Man må også betale frakt og transportforsikring. Prisen beregnes ofte per kilometer.

 

 

 

 

 

  1. Garanti

   Grunnlaget for reklamasjon er hovedsakelig feil og mangler, men også situasjoner hvor kunden ble feilinformert, og varen samsvarer ikke med avtalen.

   Men blir elektrisk anlegg som er vanlig i et annet land, eller uriktig fasade, ansett som feil?

 

Når man kjøper et bestemt produkt, i dette tilfellet er det minihus, er produktet tilpasset forholdene som gjelder i det landet produktet produseres i.

 

Det er verdt å huske at varen ikke alltid kan returneres. Selger har rett til å ikke godkjenne retur av en feilfri vare, og til å ikke tilbakebetale det kunden har betalt. Før man går til innkjøp er det viktig å sjekke all relevant informasjon om landet og om byggeteknikker som gjelder der.   

 

  1. Firmaet du kjøper av/ formaliteter

 

     En av det viktigste du bør gjøre før du kjøper et minihus fra utlandet, er å undersøke leverandøren nærmere: om den er pålitelig, om den virkelig eksisterer, om det er enkeltpersonforetak eller AS, om den har gode referanser o.l.

 

    Hva bør man passe på ved kontraktsinngåelse?

 

    Du har all korrespondanse med leverandøren på e-posten din, men hvis det kommer til uenighet mellom deg og selger, kan det plutselig vise seg at retten ikke betrakter dette som god nok bevis. Hvordan skal da en god kjøpekontrakt se ut? Den må inneholde grunnleggende opplysninger som: selgerens og kjøperens navn, informasjon om hva som kjøpes og hva kjøpsprisen er – dette er en selvfølge. Det er også viktig å oppgi alt av utstyr som følger med minihuset.   

 

Husk også å avtale hvilket språk som skal brukes ved eventuell uenighet. Kjøpekontrakten er f.eks. på tysk, men det betyr ikke automatisk at det er tysk som må brukes ved avklaring av uenigheten – dette er i dine hender!

 

Vi bruker cookies for å optimalisere din brukeropplevelse. Ved å gå videre aksepterer du bruk av cookies. Les mer om informasjonskapsler her